• CWR Plant

    מפעל CWR

    מפעל שלם למחזור משאבים לפינוי פסולת הריסה מפעל שלם למיחזור משאבי פסולת לפירוק, בעיקר לבנייה עירונית, גושי הבטון המזוין, בטון רגיל, גושי לבנים ורעפים, עץ וחומרים אחרים המיוצרים מהריסת בתים הם שבורים, ממוינים, מסוננים, בטון ו בלוק לבנים הופך לצביר וחול, כדי לייצר לבנים מבטון או ללא אפייה, פלסטיק, עץ, ברזל מסודרים למיחזור, מבינים אשפה למשאבים זמינים ■ זה ...